پريسا منجزی

 تصویر ساز و گرافیست و انیمیشن ساز

متولد ٢٢ شهريور ٦٦

کارشناس گرافیک، کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن

ليسانس گرافيك از دانشگاه چمران اهواز
فوق ليسانس كارگرداني انيميشن از دانشگاه هنر تهران
استاد دانشگاه شيراز از سال ٩٢
فعاليت تخصصي در زمينه گرافيك و تصويرسازي به مدت ١٦ سال