هانیه معیری نژاد

 تصویر ساز و گرافیست

متولد ۱۳۸۰/۸/۹

دیپلم گرافیک

تصویرساز، مجسمه ساز و نقاش با انواع تکنیک بخصوص آبرنگ

شرکت در مسابقات هنری و فرهنگی و کسب مقام اول در شهرستان
هانیه معیری نژاد