مریم عین علی

 تصویر ساز و پزشک

پزشک عمومی

از بچگی خودم نقاشی میکردم قرار بود هنر بخونم که کلا سرنوشتم عوض شد و رفتم تجربی الان سه ماه دیگ درسم تموم میشه و پزشک عمومی میشم… کنار درسم با مجموعه توکان آشنا شدم که مجله هنری بود با بچهای خوبش انگیزه ای شد که کنار درسم هنرمو دوباره فعال کنم ی مدت کاریکاتور برای راه راه میکشیدم که به دلیل مشغله کلا رهاش کردم