فرانک لقاییان

 تصویر ساز ، گرافیست و مجسمه ساز

متولد ۱۱ دی ماه ۱۳۷۵

کارشناس گرافیک

فعالیت در زمینه تصویرسازی ، گرافیک و مجسمه سازی
شرکت در ۲نمایشگاه گروهیه پوستر با موضوع گرم شدن زمین و کمبود آب

شرکت در نمایشگاه تصویرسازی در نگارخانه ی پارک لاله با موضوع خانواده

فرانک لقاییان