فائزه محمدی راد

 تصویر ساز

متولد ۲۵ خرداد ۷۷

دیپلم تجربی

بعد از گذراندن دوره تحصیلی،تصمیم به کسب تجربه خارج از محیط دانشگاه گرفتم و خوشبختانه از انتخابم خیلی نتیجه خوبی گرفتم!
نقاشی رو خیلی وقته انجام میدم ولی ۴ سالی هست که جدی تر دنبالش میکنم.
حدودایک سال هم هست که خوداموز شروع به یادگیری تصویر سازی کردم و البته هنوز هم در حال کسب تجربه ام …
یک نمایشگاه اثار بصورت گروهی در سال ۹۳ برگزار کردم
یک تصویر سازی کتاب کودک و همچنین یک سری تصویر سازی برای صفحات اماده بولت ژورنال،برچسب،…انجام دادم!

فائزه محمدی راد