عطیه موسویان

 تصویر ساز و گرافیست

متولد زمستان ۷۱

کارشناسی ارشد طراحی شهری

وی در یک روز نه چندان سرد زمستانی در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک شمسی، پلک به این جهان گشود.
پلک دیگری زد؛ خود را فارغ التحصیل کارشناسی ارشد طراحی شهری یافت.
او که تا آن زمان بصورت آماتور از تصویرسازی و امور گرافیکی در بیان تصویری و پرزانته کارها و پروژه هایش بهره می برد، بر آن شد تا از علایقش در زمینه هنر بیش از پیش لذت ببرد.
وی میداند برای رسیدن به آنچه در ذهن دارد باید توکل و تلاش و تلاش و تلاش کند و با جمله ی معروفِ « منبع بیکران قدرت و خوبیها، خدای مهربان، روحش را در ما دمید و ذره ای از قدرتش را در ما به ودیعه گذاشت؛ پس اگر “بخواهیم” “می توانیم” و “می شود” .» روزگار میگذراند.
گزارش شده است وی نفس را در سینه حبس کرده و آماده است برای زدن پلکی دیگر …