زهرا رمضانی

 تصویر ساز و گرافیست

دانش آموخته هنر از دانشگاه یزد

گذراندن دوره های تخصصی تصویرسازی. طراح گرافیک و همکاری با شركت های مختلف .تصویرسازی کتاب. تصویرسازی برای مجلات از سال ۸۴

زهرا رمضانی