زهرا بشارتی اقدم

 تصویر ساز و گرافیست

متولد دی ۵۹

کاردانی گرافیک و کارشناسی تصویرسازی

شرکت در دو نمایشگاه گروهی .
نمایشگاه آثار هنری دسترنج در باشگاه کارگران هنرمند سال ۸۸ گالری گلستان فرهنگسرای بهمن
نمایشگاه گروهی قاصدک صلح سال ۹۵ نگارخانه ریتم

 

کاردانی دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۰
کارشناسی دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۵

 

زهرا بشارتی اقدم